Konsulting jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin usług, coraz częściej i chętniej wykorzystywaną zarówno w dużych, jak i średnich czy małych organizacjach. Konsulting, lub zdaniem wielu tożsame – doradztwo – to kompleksowe podejście do klienta, często związane z uczeniem klienta, wspólną pracą nad rozwiązaniem problemów oraz osiągnięciem założonych celów. W ramach usług konsultingowych, odpowiedzialność za skutki podjętych w trakcie konsultacji decyzji, przenoszona jest po części na usługodawcę. Konsulting jest pojęciem dość pojemnym – dotyczy zarówno pomocy w budowaniu strategii gospodarczej, jak i w budowaniu np. innowacyjnego systemu informacyjnego. Usługi konsultingowo – doradcze zaliczane są do usług profesjonalnych, obok usług prawniczych, medycznych, marketingowych, komputerowych czy architektonicznych. Do najważniejszych cech opisujących usługi profesjonalne, zalicza się przede wszystkim kwalifikacje zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie. DConsultingG

Rynek konsultingowy jest obecnie rynkiem globalnym. Jest to rynek o wzmożonej konkurencji, co powoduje, że klienci mają coraz większe możliwości wyboru a na ocenę konsultantów wpływa jakość oferowanych przez nich usług. Wg FAECO wartość polskiego rynku konsultingowego, szacowana jest obecnie na ok 321 mln euro, co stanowi 0,4% rynku europejskiego. W ramach tych usług, największy udział mają business consulting, w tym project management, rozwój i integracja oraz outsourcing. Konsulting jak widać, to pojęcie dość szerokie – w ramach niego mamy do czynienia z definiowaniem strategii firmy, reorganizacją i zarządzaniem finansowym, ale także z zarządzaniem kapitałem ludzkim czy projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych. Ale jak wybrać firmę konsultingową? Wybór firmy konsultingowej nie jest łatwy. Na pierwszy rzut oka, wszystkie wyglądają podobnie: imponujące międzynarodowe referencje, eleganckie biura, młodzi dobrze wykształceni konsultanci biznesowi. A jednak wybór ma duży wpływ na wartość otrzymanej pomocy, bo firmy te różnią się między sobą.

Podstawowe kryteria wyboru doradcy biznesowego to: praktyczne doświadczenie / praktycy biznesu; zakres działalności firmy doradczej; doświadczenie w branży; charakter oferowanej usługi konsultingowej; przewidywany czas realizacji usługi, bądź przewidywany czas współpracy z firmą doradczą; możliwości finansowe przedsiębiorstwa - zleceniodawcy; szacowany efekt.

struktura konsultingu

Diverse Consulting Group w ramach swojej działalności wyodrębniła specjalną jednostkę, dedykowaną usługom doradczym – DiverseCONSULTING. W skład tych usług wchodzą m.in.:

 • Wartościowanie stanowisk
 • Badania satysfakcji
 • Employer branding
 • Tworzenie siatek płac
 • Oceny okresowe
 • Outplacement
 • Development center  - ścieżki kariery

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi klienci szczególnie docenili obszary, w których aktywność naszych konsultantów, pomogła usprawnić istniejące procesy lub obniżyć ich koszty. Do takich działań należy zaliczyć:

 

 

 

 

 

 

Konsulting jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin usług, coraz częściej i chętniej wykorzystywaną zarówno w dużych, jak i średnich czy małych organizacjach. Konsulting, lub zdaniem wielu tożsame – doradztwo – to kompleksowe podejście do klienta, często związane z uczeniem klienta, wspólną pracą nad rozwiązaniem problemów oraz osiągnięciem założonych celów. W ramach usług konsultingowych, odpowiedzialność za skutki podjętych w trakcie konsultacji decyzji, przenoszona jest po części na usługodawcę. Konsulting jest pojęciem dość pojemnym – dotyczy zarówno pomocy w budowaniu strategii gospodarczej, jak i w budowaniu np. innowacyjnego systemu informacyjnego. Usługi konsultingowo – doradcze zaliczane są do usług profesjonalnych, obok usług prawniczych, medycznych, marketingowych, komputerowych czy architektonicznych. Do najważniejszych cech opisujących usługi profesjonalne, zalicza się przede wszystkim kwalifikacje zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie. DConsultingG

Rynek konsultingowy jest obecnie rynkiem globalnym. Jest to rynek o wzmożonej konkurencji, co powoduje, że klienci mają coraz większe możliwości wyboru a na ocenę konsultantów wpływa jakość oferowanych przez nich usług. Wg FAECO wartość polskiego rynku konsultingowego, szacowana jest obecnie na ok 321 mln euro, co stanowi 0,4% rynku europejskiego. W ramach tych usług, największy udział mają business consulting, w tym project management, rozwój i integracja oraz outsourcing. Konsulting jak widać, to pojęcie dość szerokie – w ramach niego mamy do czynienia z definiowaniem strategii firmy, reorganizacją i zarządzaniem finansowym, ale także z zarządzaniem kapitałem ludzkim czy projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych. Ale jak wybrać firmę konsultingową? Wybór firmy konsultingowej nie jest łatwy. Na pierwszy rzut oka, wszystkie wyglądają podobnie: imponujące międzynarodowe referencje, eleganckie biura, młodzi dobrze wykształceni konsultanci biznesowi. A jednak wybór ma duży wpływ na wartość otrzymanej pomocy, bo firmy te różnią się między sobą.

Podstawowe kryteria wyboru doradcy biznesowego to: praktyczne doświadczenie / praktycy biznesu; zakres działalności firmy doradczej; doświadczenie w branży; charakter oferowanej usługi konsultingowej; przewidywany czas realizacji usługi, bądź przewidywany czas współpracy z firmą doradczą; możliwości finansowe przedsiębiorstwa - zleceniodawcy; szacowany efekt.

struktura konsultingu

Diverse Consulting Group w ramach swojej działalności wyodrębniła specjalną jednostkę, dedykowaną usługom doradczym – DiverseCONSULTING. W skład tych usług wchodzą m.in.:

 • Wartościowanie stanowisk
 • Badania satysfakcji
 • Employer branding
 • Tworzenie siatek płac
 • Oceny okresowe
 • Outplacement
 • Development center  - ścieżki kariery

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi klienci szczególnie docenili obszary, w których aktywność naszych konsultantów, pomogła usprawnić istniejące procesy lub obniżyć ich koszty. Do takich działań należy zaliczyć:

 

Doradztwo w zakresie funkcjonowania działów HR

Jesteśmy ekspertami od zatrudniania pracowników. Znamy zarówno polskie, jak i międzynarodowe trendy oraz standardy funkcjonowania działów Human Resources. Mamy świadomość, że budowa od podstaw lub znacząca restrukturyzacja takich jednostek, wymaga czasu, wiedzy i skutecznej koncepcji. Dlatego oferujemy Państwu doradztwo organizacyjne przy planowaniu rozwoju w obszarze Państwa wewnętrznego HRu. Jednocześnie chętnie wesprzemy Państwa przy bieżących działaniach HRowych, takich jak tworzenie opisów stanowisk i profili zawodowych, działaniach rekrutacyjnych, opracowywaniu ocen okresowych lub materiałów ewaluacyjnych, przygotowywaniu i wdrażaniu narzędzi HR, w tym aplikacji wspomagających pracę działu.

Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Nasi konsultanci dedykowani temu obszarowi, to HRowcy z bogatą wiedzą i doświadczeniami biznesowymi. To powoduje, że jesteśmy w stanie po przeprowadzeniu audytu zatrudnienia w Państwa firmie, przygotować ofertę optymalizacji kosztów zatrudniania, stosując nowoczesne i sprawdzone metody a jednocześnie kierując się celami, jakie Państwu przyświecają oraz stosując się do ogólnej strategii Państwa firmy. Mamy jednak odwagę powiedzieć głośno, co nie działa, co wymaga usprawnienia a co zmiany, abyście mogli Państwo osiągnąć planowany rezultat.

Doradztwo personalne i zawodowe, w tym szkolenia i coaching

Jesteśmy grupą konsultantów i doradców nie tylko dla naszych Klientów, ale także dla kandydatów, pracowników – osób, które albo szukają nowej pracy, albo są już pracownikami i szukają ścieżek rozwoju zawodowego. Wiedza z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, doświadczenie biznesowe oraz znajomość rynku, pozwalają nam precyzyjnie wspierać karierę zawodową każdego pracownika. Współpracujemy z jednymi z najskuteczniejszych trenerów, którzy na swoich szkoleniach miękkich, są w stanie przekazać niezbędną danej grupie wiedzę oraz umiejętności, stawiając przy tym na proces grupowy i indywidualne potrzeby uczestników. Warto, by uzupełnieniem rozwoju zawodowego każdego pracownika, był coaching. Mając świadomość jak dużo wymaga się dzisiaj od pracowników, jesteśmy w stanie zaproponować pracę z coachami, którzy znając specyfikę pracy zarówno w małych firmach, jak i korporacjach, są jednocześnie fachowcami w pracy z drugim człowiekiem.